Welcome, visitor! [ Register | Loginrss

Premium WordPress Themes - AppThemes
medyum zühre reklam ver reklam ver reklam ver

KAĞIT FALI NASIL BAKILIR

| Fal, Fal bak, kağıt falı | 28 Ekim 2013

kağıt falı nasıl bakılırKAĞIT FALI NASIL BAKILIR

Kağıt falı Nasıl Bakılırdediğimiz olay iskambil kartlarıyla oynanan bir oyundan ibarettir. Bunun bir çeşidi de tarottur fakat tarotun kendine has tarot kartları vardır. Genel olarak bahsettiğimiz Kağıt falı bildiğmiz iskambil kağıtlarıyla bakılır. Niyet Fal‘ı açılırken bir deste oyun kağıdı kullanılır. Fakat el açmadan evvel bu desteden birtakım kağıtların atılması gerekmektedir. Maça yedilisi ve sinek dokuzlusu hariç tutulmak üzere geri kalan dokuzlular, yedililer ve altılılar desteden çıkartılır. Şimdi destede 42 kart kalmıştır. Fal için hazırladığınız listenin arasından niyet tutulmak üzere kupa papazı ve sinek kızı ayrılır. Bunlar surat yüze kapatılarak bir kenara bırakılır ve kartlar iyice karıştırılır. Niyet tutulması için kupa papazı ile sinek kızını fal açtırmak isteyene veririz. Kart destesini yüz kısmı avuç içine gelecek şekilde elimize alırız. Evvel kupa papazı ile desteyi ortasından ikiye ayırır, papazın arkasında kalan tek kartın manasını, sonra papazın surat kısmında kalan ilk üç kartın anlamlarını okuruz. Şimdi Fal‘ın Ne şekilde Açıldığını Görelim Desteyi, içine papazı koyarak tekrar iyice karıştırırız. Bu kez sinek kızını alarak desteyi ortasından ikiye ayırırız. Papazla yapmış olduğumuz gibi, sinek kızının arkasında kalan kartın anlamını okuruz. Bundan daha sonra sinek kızı da dahil olacak şekilde desteyi yine iyice karıştırırız. Şimdi sıra Fal asıl önemli kısmına gelmiştir. Destenin üst kısmından başlamak üzere kartları, yüzleri üste gelecek yani açık şekilde dokuzar tane 4 dizi halinde yere sıralarız. Elde altı kart kalır. Sonra yerdeki sıra içerisinde, kupa papazının olduğu diziyi daha sonra sinek kızının bulunduğu diziyi anlamlandırırız. Eğer kupa papazı yada sinek kızı elde kalan altı kart içindeyse, o zaman en fazla öğrenmek istenen istek neyse, o dileğin manasını verecek kartın sırasını seçeriz. Şimdi kupa papazı ile sinek kızının sıralardan birinde olduğunu kabul ederek Fal‘ımıza devam edelim. Elde kalan altı karttan birini kupa papazının, birini sinek kızının, diğer dört kartı da en çok fazla öğrenilmek istenen dilek neyse, o dileğin manasını verecek kartların üzerine yüzleri kapalı olarak koyarız. Sonra bu kartları teker teker açarak anlamlarını kupa papazı ile sinek kızıyla ilgili olarak okuruz. Diğer kartların anlamları da üzerine konmuş olduğu kartların anlamlarıyla ilgili olarak okunmalıdır. Bu işlem tamamlandıktan daha sonra deste toplanır ve kupa papazı ile sinek kızı da dahil olmak üzere iyice karıştırılır. Bu defa kartları üçlü gruplar halinde dörder grup olmak üzere 3 dizi halinde sıralarız. Yine elimizde 6 kart kalır. Yine kupa papazının ve sinek kızının bulunduğu sıraları soldan sağa olmak üzere okuruz. Yine yukarıda söylediğimiz gibi kupa papazı veya sinek kızı gruplar içinde değil de, elimizdeki Altı kart içerisinde kalmışsa, en çok fazla öğrenilmesi istenen dilek neyse, o dileğin manasını verecek kartın sırasını seçeriz. Yine kupa papazının ve sinek kızının sırada bulunduğunu kabul ederek falımızı sürdürelim. Sıranın okunması bittikten daha sonra elde kalan kartın biri, kupa papazının; yoksa öğrenmek istediğimiz anlamı taşıyan kartların üzerine kapalı olarak koyarız. Sonra bu kartlar teker teker açılarak üzerlerine konmuş olduğu kartlarla alakalı olarak anlamlandırılır.

KAĞIT FALI BAKMA YÖNTEMLERİ

Bu işlem de tamamlandıktan sonra falın son bölümüne gelmiş oluyoruz. Kartları toplar yine iyice karıştırırız. Sonra üstten bir kart alıp bakarız. Eğer bu kart, kupaysa destenin altından bir kart çekeriz. Bu kartı kapalı olarak diğer kartla beraber yere bırakırırz. Eğer üstten açtığımız kart, kupa değil de sinekse, bu kart da sinek kızıyla ilgili olduğundan, yine alttan kapalı bir kart çekip bu kartla beraber değişik bir yere bırakırız. Böylece kupalar bir sırada, sinekler 2. sırada bulunmuş olur. Eğer üstten açtığımız kart, kupa yada sinek değil de farklı bir kartsa, bu kartı değişik bir kenara atarız, yani kullanmayacağımız için bir kenara koyarız. Elimizde kart bittikten daha sonra, açık kartların yanındaki kapalı kartları açarak anlamlarını okuruz. Şimdi Bu Faldaki Kartların Anlamlarının Ne Olduğunu Öğrenelim Kupa Papazı Dilek içindir ve erkeği temsil eder. Kupa Kızı Dilekte tutulan erkek tarafın akrabasıdır. Kupa Valesi Erkeğin fikri, düşüncesidir. Kupa Onlusu Ferahlık, rahatlık. Kupa Sekizlisi Erkeğin evinde yalnızlık. Kupa Beşlisi Kısmet, para, zenginlik. Kupa Dörtlüsü Hayat süresi, gelecek. Kupa Üçlüsü Erkeğin kendi evi. Kupa İkilisi Erkeğin yatağı. Kupa Ası Erkeğin kalbi, sevgisi, duygusu. Sinek Papazı Bayanın akrabasıdır. Kağıt falı Nasıl Bakılır, Sinek Kızı İstek içindir ve kadını temsil eder. Sinek Valesi Kadının fikri, düşüncesidir. Sinek Onlusu Gözyaşı, üzüntü. Sinek Dokuzlusu Uzak ülke, yolculuk. Sinek Sekizlisi Kadının konutunda yalnızlık. Sinek Beşlisi Kısmet, para, zenginlik. Sinek Dörtlüsü Hayat süresi, gelecek. Sinek Üçlüsü Bayanın evi. Sinek İkilisi Kadının yatağı. Sinek Ası Kadının kalbi, sevgisi, duygusu. Karo Papazı Yabancı erkek. Karo Kızı Yabancı hanım. Karo Valesi Başkasının fikir ve düşüncesi. Karo Onlusu Para. Karo Sekizlisi Yabancının konutunda yalnızlık. Karo Beşlisi Kısmet. Karo Dörtlüsü Mutluluk. Karo Üçlüsü Gündüz yapılacak yol. Karo İkilisi Yabancının yatağı. Karo Ası Haber, müjde. Maça Papazı Hükümet kapısı. İskambil kağıt falı, Maça Kızı Yabancı bir kadından görülecek murat. Maça Valesi Kuruntu. Maça Onlusu Problem. Maça Sekizlisi Karışıklık. Maça Yedilisi Nikah, evlenme. Maça Beşlisi İçki sofrası. Maça Dörtlüsü Gelecekte iyi haber, kısmet. Maça Üçlüsü Gece yapılacak yol. Maça İkilisi Yabancının yatağı. Maça Ası Büyük keder, ölüm, kötü haber. Şimdi de Beraber Gelecek Kartların Dilinden Söz Edelim Kupa Ası Eğer kupa asının beraberinde her hangi bir kupa varsa, sevi hayatında mutluluk var demektir. Kupa Papazı Eğer kupa papazının yanında, sekizlisi bulunuyorsa, erkek evinde yalnızlığı gösterir. Kupa Kızı Eğer kupa kızının beraberinde, kupa beşlisi varsa beklenmedik bir haber ya da sevince işarettir. Eğer kupa kızı maça onlusuyla beraberse, tehlikeli girişimlerden kaçınılması gerekmektedir. Kupa Valesi Kupanın valesi, sineğin beşlisiyle beraberse, para tekliflerine kulak asılmaması gereklidir. Kupa Onlusu Eğer kupa onlusu, karonun onlusuyla beraberse bir evlenme haberidir. Eğer sineğin onlusuyla beraberse, iş hayatında büyük bir başarıdır. Kupa Sekizlisi Kupa sekizlisi beraberinde, karonun sekizlisi varsa, dokuzlusuyla beraberse, yolculuk sonundaki iş hayatında başarı demektir. Karo Ası Karonun ası, karo cinsinden bir kağıtla beraberse, girişilen işlerde başarı sağlanması ihtimali kuvvetlidir. Karo ası sinek sekizlisiyle beraber bulunuyorsa, para gelecek demektir. Karo Papazı Karonun papazı, maça sekizlisiyle beraber olursa, ani bir yolculuk ihtimali fazladır. Sineğin sekizlisiyle birlikteyse, çok önemlidir bir proje yakında gerçekleşecektir. Karo Kızı Karonun kızı, maça beşlisiyle beraberse, yabancı bir kadınla birlikte içki sofrasına oturulacak demektir. Karo Valesi Karonun valesi, karo asıyla beraberse, yakın bir ileride haber alınması olabilir. Eğer karo valesi, sinek valesiyle beraberse, yolculuk ihtimalidir . Karo Onlusu Karonun onlusu, kupa onlusuyla beraberse, bir gönül bağlantısı var demektir. Karo Sekizlisi Karonun sekizlisi, sinek sekizlisiyle beraberse, önemli bir para konusu kolayca çözümlenecek demektir. Kupanın sekizlisiyle birlikte, önemli bir işin başlangıcı sayılabilir.

351 total views, 0 today

KAĞIT FALI NASIL BAKILIR

| Genel | 07 Haziran 2013

kağıt falı nasıl bakılır

KAĞIT FALI NASIL BAKILIR

Niyet Fal’ ı açılırken bir deste oyun kağıdı kullanılır.  İskambil falı, Fakat el açmadan evvel bu desteden birtakım kağıtların atılması gerekmektedir. Maça yedilisi ve sinek dokuzlusu hariç tutulmak üzere geri kalan dokuzlular, yedililer ve altılılar desteden çıkartılır.  İskambil kağıtlarıyla fal bakma, Şimdi destede 42 kart kalmıştır.  kağıt falı nasıl bakılır, Şimdi Falın Nasıl Açıldığını Görelim Fal için hazırladığınız listenin arasından niyet tutulmak üzere kupa papazı ve sinek kızı ayrılır. Bunlar sima yüze kapatılarak bir kenara bırakılır ve kartlar iyice karıştırılır. Tarot falı, Niyet tutulması için kupa papazı ile sinek kızını Fal açtırmak isteyene veririz. Kart destesini sima kısmı avuç içine gelecek şekilde elimize alırız. Evvel kupa papazı ile desteyi ortasından ikiye ayırır, papazın arkasında kalan tek kartın anlamını, sonra papazın surat kısmında kalan ilk üç kartın anlamlarını okuruz.

KAĞIT FALI

Desteyi, içine papazı koyarak tekrar iyice karıştırırız, Kağıt falı, Bu defa sinek kızını alarak desteyi ortasından ikiye ayırırız. Papazla yapmış olduğumuz gibi, sinek kızının arkasında kalan kartın manasını okuruz. İskambil falı, Bundan daha sonra sinek kızı da dahil olmak üzere desteyi yine iyice karıştırırız. Şimdi sıra falın asıl önemli kısmına gelmiştir.  kağıt falı nasıl bakılır, Destenin üst kısmından başlamak üzere kartları, yüzleri üste gelecek yani açık biçimde dokuzar sayı 4 sıra halinde yere sıralarız. Elde altı kart kalır. Sonra yerdeki dizi içerisinde, kupa papazının olduğu diziyi daha sonra sinek kızının bulunduğu diziyi anlamlandırırız.

İSKAMBİL KAĞITLARIYLA FAL BAKMA

Kağıt falı, Eğer kupa papazı yada sinek kızı elde kalan altı kart içindeyse, o zaman en çok çok öğrenmek istenen arzu neyse, o dileğin manasını verecek kartın sırasını seçeriz. Şimdi kupa papazı ile sinek kızının sıralardan birinde olduğunu kabul ederek falımıza devam edelim. kağıt falı nasıl bakılır, Elde kalan altı karttan birini kupa papazının, birini sinek kızının, öteki dört kartı da en fazla öğrenilmek istenen istek neyse, o dileğin manasını verecek kartların üstüne yüzleri kapalı olarak koyarız. Sonra bu kartları teker teker açarak anlamlarını kupa papazı ile sinek kızıyla ilgili olarak okuruz.  İskambil kağıtlarıyla fal bakma, Diğer kartların anlamları da üstüne konmuş olduğu kartların anlamlarıyla alakalı olarak okunmalıdır.

2256 total views, 13 today

İSKAMBİL FALI BAK

| Genel | 07 Haziran 2013

iskambil falı bak

İSKAMBİL FALI BAK

 iskambil falı bak, aslında günümüzde unutulmaya çehre tutmuş fallarımız dandır. iskambil falı geçmiş zamandan günümüze çok rağbet gören bir faldır. iskambil falına tek başına bakmak uğursuzluk sayılır . İskambil kağıt falı, İskambil falında bir süje bulunmaktadır. Süje fala baktıracak kişiye denir. Bunun yanında süje kağıtları kesen kişidir ve fala başlarken kendine temsilen bir kağıt seçer.  İskambil kağıdıyla fal bakma, Bir de bakıcı denilen fala bakacak kişi bulunur o kişi geleceği okumakla yükümlüdür. Bugün bir fazla yorumcu ve fal siteleri bu falı gerçeğini yansıtmamakta ısrar etmektedirler.

İSKAMBİL KAĞIT FALI

 İskambil kağıt falı, Örneğin kartların ön yüzlerinin bir anlamı olduğu gibi, arka yüzlerininde birer anlamı bulunur. Bu konuda sizler fal sitemizde kart cinsiyetinizi ve adnızı yazarak kartları açabilirsiniz.Çıkan sayfada çektiğiniz kartın anlamları ve kartın özelliklerini göreceksiniz. Dikkat edebilirseniz bir sene içinde 52 tane hafta bulunmaktadır.İskambil kağıdıyla fal bakma, Fakat biraz ince düşünücek olursak bir deste içinde yer alan de 52 adet kart bulunmaktadır. iskambil falı bakma yönteminin en iyisini bu sayfamızda bulacaksınız..  İskambil falı bak, Sözü uzatmadan tamamen sizler için hazırladığımız buna benzeyen bulunmayan falımızla kafa başa bırakıyoruz.Herşey gönlünüze göre olsun…

2202 total views, 3 today

 • SU FALI BAKANLAR

  by on 12 Haziran 2013 - 15 Comments

  SU FALI BAKANLAR   Su falı bakanlar, Yaygın olan hurafelerden biri de Fala bakmak, "FAL AÇMAK" adetidir. hurafesi ile okumuşu da cahili de meşgul o...

 • fal bak tarot falı bak

  FAL BAK TAROT FALI BAK

  by on 07 Haziran 2013 - 2 Comments

  FAL BAK TAROT FALI BAK Fal bak tarot falı bak, Fal bakma ve falcı konusunda ülkemizde hem baktıran hemde fal bakan insanların miktarı gün geçtikçe art...

 • medyumluk

  MEDYUMLUK

  by on 06 Haziran 2013 - 8 Comments

  MEDYUMLUK Osmanlı büyünün en yaygın olduğu bir bölge idi osmanlı ulusu gök bilimlerine fazla değer verirdi. kişi varlığı yıldızların yönetimi...

 • bioenerji ve-medyum

  Bioenerji ve medyum, yeni enerjiler

  by on 19 Mart 2013 - 2 Comments

  Bioenerji ve medyum, yeni enerjiler Yepyeni bir Enerji Bioenerji ve medyum, yeni enerjiler şimdi yaşam enerjisinin doğrudan etkili olduğu “ikinci bedenl...

 • buyu-bozma

  BÜYÜ BOZMA

  by on 03 Haziran 2013 - 3 Comments

    BÜYÜ BOZMAK Bir çok medyum Büyü bozmak ,konusunda yeterli ilme sahip değildir, çünkü  düşünüldüğü gibi öyle kolay bir uygulama de...